kategória: Extra ponuka


 | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

Mimoriadne krízové zľavy na ceny aj nasledujúcich rokoch


V súčasnom krízou postihnutom hospodárskom období období r.2009-2010 poskytujeme mimoriadne zľavy z cien našich produktov -zľava podľa objemu objednaných prác


 | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

Určovanie a vypracovanie protokolov o prostredí:


Určovanie a vypracovanie protokolov o prostredí:

Vypracovanie pre firmy - organizácie a podnikateľov,
ktorí si objednajú odborné práce podľa našej ponuky*

ZDARMA - v cene objednanej práce

Pozn.:* na objednané zariadenia (celok aj pri objednaní dodávky na časti zariadenia)

Akcia obnovená od 01/2006 - až do zrušenia


 | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

Harmonogramy a evidenčné listy VTZ:


Harmonogramy a evidenčné listy VTZ:

Vypracovanie pre firmy - organizácie a podnikateľov,
ktoré si objednajú odborné práce podľa našej ponuky-

ZDARMA !!! (podľa technickej - prevádzkovej
dokumentácie prevádzkovateľa)


 | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

ODBORNé PORADENSTVO v oblasti vyhradených technických zariadení VTZ:


ODBORNé PORADENSTVO v oblasti vyhradených technických zariadení VTZ:

-poskytovanie odborného poradenstva v oblasti vyhradených technických zariadení GRáTIS - v cene objednaných odborných prehliadok a skúšok

-poskytovanie odborného poradenstva v oblasti vyhradených elektricjkých zariadení a motorových vozíkov
-aj samostatne, aj ZASTUPOVANIE pri jednaniach a kontrolách v oblasti VTZ

©Omers.sk | mail@omers.sk 
Valid XHTML 1.0 Transitional  | novinky |  create CMS