kategória: Info


 | Info | 

Prečo treba revízie a kto ich potrebuje


Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia*...


 | Info | 

Legislatíva


Vyhláška MPSVR č.508/2009 Z.z. - vyhradené technické zariadenia...

Zákon NRSR č.124/2006 - BOZP...

Vyhláška MV SR č.605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia...

 


©Omers.sk | mail@omers.sk 
Valid XHTML 1.0 Transitional  | novinky |  create CMS