kategória: O firme


 | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

O firme


Firma - družstvo OMERS d.v.s.  vznikla ako organizácia pre technickú pomoc a odborné služby má hlavnú úlohu - prioritu riešiť technické otázky, problémy a legislatívu v zmysle platných predpisov v oblasti vyhradených technických zariadení, jej hlavnou činnosťou je vykonávanie revízií - odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a s nimi súvisiacich činností.

Pre koho vlastne poskytuje družstvo služby?

Predovšetkým pre organizácie a podnikateľov zaoberajúcich sa výrobou, poskytovaním služieb, obchodnými a inými činnosťami, ktoré pri svojich činnostiach používajú technické prostriedky - vyhradené technické zariadenia a využívajú k tomu vyškolených pracovníkov na používanie týchto prostriedkov, taktiež ktorí vlastnia a prevádzkujú, resp. prenajímajú objekty vybavené takýmito zariadeniami.

Ďalší  kto potrebuje uvedené služby, sú fyzické osoby - občania,  ktorí síce nepodnikajú, ale vlastnia, používajú alebo požadujú dodávky a služby späté s využívaním vyhradených technických zariadení, médií (elektrická energia, plyn...), resp. využívajú služby poisťovníctva, uvádzajú zariadenia do prevádzky (kolaudácie) a pod.

Priorita je poskytovať v rámci týchto zariadení komplexné služby - na kľúč, aj so sledovaním termínov v  zmysle platných predpisov.

Súčasťou služieb je odborné poradenstvo a vedenie agendy technických zariadení a dokumentácií.

 


©Omers.sk | mail@omers.sk 
Valid XHTML 1.0 Transitional  | novinky |  create CMS