kategória: Info

<< späť | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

Prečo treba revízie a kto ich potrebuje


Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia*...

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia*/ majiteľa, prenájomcu, uvádzateľa zariadenia do prevádzky, na trh - do predaja (výrobca, dovozca zariadenia): zariadenia zaradené do kategórie vyhradených technických (elektrických...) zariadení a určených výrobkov:

*Pozn. : Povinnosti ustanovujúosobitné predpisy: Vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z., Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., súviasiace právne predpisy a normy (STN, EN..)

Prevádzkovateľ, uživateľ a dodávateľ (ďalej len Prevádzkovateľ ) je povinný ...

**Pozri tiež INFO/legislatíva-predpisy

**Pozn. : Povinnosti ustanovujúosobitné predpisy: Vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z., Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., súviasiace právne predpisy a normy (STN, EN..)

Prevádzkovateľom sa rozumie organizácia, firma, živnostník, súkromná osoba, ktorá uvádza do prevádzky alebo prevádzkuje vyhradené technické zariadenie...  (pripravuje sa..)

 Kedy musia súkromné osoby osoby zabezpečovať OPOS EZ/BZ-revízie:                                      -uvádzanie zariadení do prevádzky-kolaudácie, pripojovanie el.zariadení so sústav SEZ, poisťovanie stavieb (rodinné domy, chaty, účelové stavby, záhradné a stavebné prípojky, ochrana pred bleskom-bleskozvody)

©Omers.sk | mail@omers.sk 
Valid XHTML 1.0 Transitional  | novinky |  create CMS